10 ชื่อเรียกความยาวของกระโปรงในแบบต่างๆ

10 ชื่อเรียก ความยาวของกระโปรงในแบบต่างๆ

10 ชื่อเรียกความยาวของกระโปรงในแบบต่างๆ

10 ชื่อเรียก ความยาวของกระโปรงในแบบต่างๆ
กระโปรงชนิดยาว แบ่งได้จาก ยาวตั้งแต่ ระดับหัวเข่าลงไป
กระโปรงชนิดสั้น แบ่งได้จาก สั้นแต่ ระดับหัวเข่าขึ้นไป
ตามภาพ

กระโปรงชนิดยาว แบ่งได้จาก ยาวตั้งแต่ ระดับหัวเข่าลงไป กระโปรงชนิดสั้น แบ่งได้จาก สั้นแต่ ระดับหัวเข่าขึ้นไป ตามภาพ

โดยกระโปรงในความยาวระดับต่างๆ มีชื่อเรียกดังนี้

  1. Micro-mini skirt คือกระโปรงสั้นตรงกับแนวต้นขาMicro-mini skirt คือกระโปรงสั้นตรงกับแนวต้นขา
  2. Mini skirt คือกระโปรงที่มีความยาวครึ่งหนึ่งระหว่างต้นขากับเข่าMini skirt คือกระโปรงที่มีความยาวครึ่งหนึ่งระหว่างต้นขากับเข่า
  3. Short skirt คือ กระโปรงที่มีความยาวระดับกึ่งกลางระหว่าง mini กับเข่าShort skirt คือ กระโปรงที่มีความยาวระดับกึ่งกลางระหว่าง mini กับเข่า
  4. Knee length คือ กระโปรงที่มีความยาวมาตรฐาน กึ่งกลางเข่าKnee length คือ กระโปรงที่มีความยาวมาตรฐาน กึ่งกลางเข่า
  5. Above-calf skirt คือ กระโปรงที่ยาวคลุมใต้เข่า หรือยาวอีกเล็กน้อยAbove-calf skirt คือ กระโปรงที่ยาวคลุมใต้เข่า หรือยาวอีกเล็กน้อย
  6. Mid-Calf skirt คือ กระโปรงยาวถึงระดับกึ่งกลางระหว่างเขากับตาตุ่มข้อเท้าMid-Calf skirt คือ กระโปรงยาวถึงระดับกึ่งกลางระหว่างเขากับตาตุ่มข้อเท้า
  7. Midi skirt คือกระโปรงที่มีความยาวตรงกับ ระดับ กึ่งกลางระหว่าง mid-calf กับตาตุ่มข้อเท้าMidi skirt คือกระโปรงที่มีความยาวตรงกับ ระดับ กึ่งกลางระหว่าง mid-calf กับตาตุ่มข้อเท้า
  8. Maxi skirt คือกระโปรงยาวถึงระดับตาตุ่มข้อเท้าประมาณกลางปุ่มกระดูกตาตุ่มข้อเท้าพอดีMaxi skirt คือกระโปรงยาวถึงระดับตาตุ่มข้อเท้าประมาณกลางปุ่มกระดูกตาตุ่มข้อเท้าพอดี
  9. Evening length คือกระโปรงที่ยาวสูงจากพื้นประมาณ 2.5 cm.Evening length คือกระโปรงที่ยาวสูงจากพื้นประมาณ 2.5 cm.
  10. Floor length คือกระโปรงที่ยาวถึงพื้นพอดีFloor length คือกระโปรงที่ยาวถึงพื้นพอดี