สัญลักษณ์บนป้ายเสื้อผ้า

สัญลักษณ์บนป้ายเสื้อผ้า

สัญลักษณ์บนป้ายเสื้อผ้า

สัญลักษณ์บนป้ายเสื้อผ้า

สัญลักษณ์บนป้ายเสื้อผ้า

 1. การซักด้วยเครื่อง
 2. ซักมือเท่านั้น
 3. ห้ามซัก
 4. รีดด้วยอุณหภูมิต่ำ
 5. รีดด้วยอุณหภูมิสูง
 6. ห้ามรีด
 7. ใช้สารฟอกขาวได้
 8. ใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีนได้
 9. ห้ามใช้สารฟอกขาว
 10. อบแห้งได้
 11. อบแห้งในอุณภูมิต่ำได้
 12. ห้ามอบแห้งแบบที่ 1
 13. อบแห้งได้
 14. ห้ามอบแห้งแบบที่ 2
 15. ห้ามอบแห้งแบบที่ 3